iltizamən

iltizamən
ə. təəhhüd yolu ilə, öhdəlik hesabına

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Iltizam — An Iltizam (Arabic التزام) was a form of tax farm that appeared in the 17th century in Ottoman Egypt. Iltizams were sold off by the government to wealthy notables, who would then reap up to five times the amount they had paid by taxing the… …   Wikipedia

  • iltizām — ▪ tax system       in the Ottoman Empire, taxation system carried out by farming of public revenue. The state auctioned taxation rights to the highest bidder (mültazim, plural mültezim or mültazims), who then collected the state taxes and made… …   Universalium

  • iltizam — is., esk., Ar. iltizām 1) Kayırma, bir tarafı tutma 2) Gerekli bulma 3) Kesenek Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller iltizam etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Iltizam — Die Steuerpacht ist ein Verfahren zur Steuererhebung, bei dem ein Staat Steuern und Abgaben nicht selbst einzieht, sondern über Privatleute (Steuerpächter), an die die Steuereinnahmen gegen Vorkasse oder laufende Zahlungen verpachtet werden. Die… …   Deutsch Wikipedia

  • iltizâm — (A.) [ ماﺰﺘﻝا ] 1. gerekli görme. 2. taraf tutma …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • iltizam — ə. 1) təəhhüd, öhdəlik; 2) borc, vəzifə; 3) məsuliyyət; 4) imtiyaz, güzəşt …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iltizam — is. <ər.> 1. Bir işin yerinə yetirilməsini lazım bilmə, özü üçün borc hesab etmə, boynuna götürmə, öhdəsinə götürmə. 2. köhn. Qrammatikada: iş, hal və hərəkətin söz söylənən vaxtdan sonra icrasının lazım olmasını göstərən feil forması;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • İLTİZAM — Kendine lâzım kılma. İcrasına cehdettiği şeyi kendi üzerine vâcib kılma. Mülâzemet etme. Gerekli bulma. * Tarafgirlik etme, birinin tarafını tutma. * Onyedinci y.y. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • iltizam — kendi için gerekli sayma; gerektirme …   Hukuk Sözlüğü

  • iltizam etmek — keseneğe almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”